Pohřební služba Dobříš

Jiří Kotrch

Pražská 110 (hlavní ulice od Prahy nebo od Příbrami), Dobříš
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 318 542 019
Mobil: 721 500 496

Provozní doba: Po – Pá 8.00 do 14.00 hodin
Po pracovní době a o víkendu po předchozí telefonické domluvě.

Informace

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Jak postupovat

při úmrtí v bytě
Nejprve zavolejte obvodního lékaře, který provede ohledání zesnulého. Na místě vystaví ,, List o prohlídce zesnulého '' , který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pohřební službu k odvozu zesnulého. Ten provede na zavolání naše nepřetržitá služba na tel. Čísle 721 500 496

při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců
S doklady potřebnými pro vyřízení pohřbu ( OP zesnulého, OP manžela nebo manželky zesnulého, OP objednavatele pohřbu ), se dostavte do naší kanceláře v Dobříši. 

Nikdo vás nesmí nutit jít k nějaké pohřební službě, i když tato služba převážela zemřelou osobu nebo ji má u sebe v márnici. Můžete si vybrat jakoukoliv jinou pohřební službu.

Při výběru pohřební služby dbejte na tradici a serioznost ( oblečení pracovníků, čisté kanceláře, okamžitá celková faktura bez pozdějších doplatků za pohřeb, profesionalita, jak vypadá pohřební vozidlo i uvnitř, okamžitě parte, zajištění úmrtního listu, nabídka uren, kamenických prací atd.)

Naše služby

 • převoz zesnulého po celé ČR i zahraničí
 • zajištění smutečního obřadu kdekoliv v ČR
 • zajištění dechové hudby, řečníka, autobusové dopravy na obřad
 • zajištění úmrtního listu
 • výkop hrobu a pomoc při spouštění do hrobu
 • kremace bez smutečního obřadu
 • objednáme a přivezeme smuteční výzdobu, možnost zapůjčení umělých věnců
 • ihned po sjednání si odnesete parte zdarma
 • potvrzení o vyřízení a účasti na pohřbu
 • prodej náhrobních doplňků
 • kamenické práce
 • urna je u nás uschována po celou dobu až do vyzvednutí zdarma
 • při jednání s pozůstalými postupujeme citlivě a s pochopením k jejich rozpoložení

Ze zákona

Dle zákoníku práce máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstarávate pohřeb těchto osob
 • nezbytne nutnou dobu, nejvýše ale jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka neb prarodiče manžela
 • volno lze dostat i na pohřeb jiné osoby. Nemusí ani patřit k uvedeným příbuzným, ale podmínkou je, aby žila s Vámi před smrtí ve společné domácnosti. Na další den volna máte nárok, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Od 1. 1. 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na pohřeb nezaopatřeného dítěte a na pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5.000,-kč.

Nejste povinni  sjednávat obřad u stejné pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.Výběr pohřební služby je pouze na Vás.